Chaichana.work

To post a job, login or create an account |  Post a Job

Why work with us?

Chaichana และกลุ่มบริษัท Hoffman คือ ผู้นำทางด้านเครื่องมือทำอาหาร

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจทางด้านเครื่องครัวเรือนในการประกอบอาชีพกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยคุณภาพและราคาเหมาะสม พร้อมบริการหลังการขายที่อยู่เคียงข้างกับลูกค้า ก้าวเดินไปด้วยกันในเส้นทางธุรกิจ บริษัทมีความประสงค์หาผู้ร่วมงาน เติบโตไปด้วยกัน ด้วยความทุ่มเทให้กับงาน มีความรับผิดชอบสูงในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพพร้อมทั้งผลตอบแทนที่ดี เพราะพนักงานเป็นส่วนหนึ่งความสำเร็จของบริษัท บริษัทมีความตั้งใจในการเติบโตในธุรกิจแบบยั่งยืน