Chaichana.work

To post a job, login or create an account |  Post a Job

02เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน

บริษัท ฮอฟฟ์แมน อิมพอร์ต แอนด์ เอกซ์พอร์ต จำกัด (Hoffman Import & Export Co., Ltd.)

This is a Full-time position in CP Tower 2 (Fortune Town) posted April 23, 2019.

บทบาทและหน้าที่

 • บริหารงานเกี่ยวกับสำนักงานทั้งภาคปฏิบัติ และเอกสาร
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดตามงานให้บรรลุเป้าหมายให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำ ดูแล กำกับเอกสารสำนักงานให้เรียบร้อย มีระบบและค้นหาง่าย
 • งานการติดต่อบุคคลภายนอก เช่นหน่วยงานภาคเอกชน หรือรัฐบาล
 • งานบริหารการดูแล และใช้งานสำหรับยานพาหนะบริษัท รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันภัยรถยนต์,การบำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน การบริหารการจัดการเรื่องเวลาการใช้ยานพาหนะ
 • งานกำกับเอกสารสำคัญๆของบริษัท เช่นสัญญาเช่า, เอกสารสัญญาที่ครบกำหนด, การเตรียมเอกสารเพื่อลงนาม
 • งานนัดหมายหรือประสานงานให้กับผู้บริหารระดับสูง

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • ประเภทของงาน : งานประจำ
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • ไม่จำกัดเพศ
 • เงินเดือน(บาท) : 17,000 – 25,000 บาท/เดือน
 • ประสบการณ์ : 1 – 3 ปี
 • สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
 • การศึกษา :
 • วุฒิการศึกษา อนุปริญญา ถึง ปริญญาตรี

ทักษะและความชำนาญ

 • Window10, MS Office Excel / Words, Power point
 • ทักษะทางด้านการขับรถยนต์ (มีใบขับขี่อนุญาต)

คุณสมบัติตำแหน่งงาน

 • วุฒิการศึกษา อนุปริญญา ถึง ปริญญาตรี
 • อายุ 25 – 35 ปี
 • ประสบการณ์งานด้านสำนักงาน 1-3 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้บางครั้ง
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี พูดจาสุภาพ
 • รักงานด้านการการติดต่อประสานงาน มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ดี ไม่ทิ้งปัญหา
 • มีทัศคติเชิงบวก อดทนและควบคุมอารมณ์ได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน(กลาง) ได้ (เป็นประโยชน์)

สวัสดิการ

 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ลาบวช
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • ลาพักร้อน 10 วัน

สถานที่ปฎิบัติงาน  : Hoffman Sourcing Center ชั้น 22 อาคารฟอร์จูน, ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ

วันเและเวลาปฎิบัติงาน : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08:30 ถึง 17:30 น. หยุดเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Package

Salary: ช่วงเงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท ต่อเดือน

Benefits: สวัสดิการอาหารกลางวัน
โบนัสประจำปี
วันพักผ่อนประจำปี
ประกันชีวิตกลุ่ม

How to Apply

หากสนใจร่วมงานกับเรา หางาน จันทบุรี
สอบถามรายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่ คุณบุญชัย รุ่งเรืองบางชัน โทร. 08-0067-0076
Email: hr@hoffman.co.th

โดยทางบริษัท จะคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการในตำแหน่งเพื่อนัดสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการสมัครงาน
ประวัติย่อ (Resume/CV) พร้อมเบอร์โทรหรือ Email ติดต่อ
รูปถ่ายหน้าตรง (แนบเป็นไฟล์มาทาง Email)
สำเนาการศึกษา
สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี)

โดยสามารถส่งให้ทาง hr@hoffman.co.th
หรือทางไปรษณีย์ Hoffman Recruitment Center (CSO) ชั้น 21 อาคาร CP Tower 2 - 1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400